Yerleşme izni

1 Ocak 2005 itibariyle yerleşme izni süresiz olan tek oturum statüsüdür.
Sosyal ve ticari hayata çok iyi bir entegrasyon bunun için ön koşullardan biridir.
Yerleşim izni için aşağıdaki koşullar yerine getirilmesi gerekmektedir:
• Beş yıldır oturum iznine sahip olmak
• kendi yaşam geçimini sağlayabilmek
• Yasal emekli sigortasına en az 60 aydır prim ödemiş olmak (*1),
• Son üç yıldır suç nedeniyle sabıkalı olmamak (6 ayı geçen hapis cezası veya 180 günlük para cezası almamış olmak )
• Çalışan olarak geçerli bir çalışma iznine sahip olmak
• Yaptığı işin o işi yapabilmek için gerekli olan diğer izinlerine sahip olmak
• Almanca’ya yeterince vakıf olmak
• Bölgesinde geçerli olan hukuki ve yaşam konularını ilgilendiren konularda temel bilgilere sahip olmak (*1),
• Yeterli yaşama alanına sahip olmak
(*1) Oturma izni veya hakkı 1 Ocak 2005’den önce alınmış ise bu ön koşul yerine getirilmeyebilir.


Ayrıca şunlar için başka koşullar da gereklidir:
• Almanların eşleri ve hayat arkadaşları
• İltica etmiş olanlar ve benzeri kişiler
• Almanya’da yetişmiş çocuklar ve gençler
• Ağır hasta ve engelliler
• Yüksek kalifiye kişiler
• Serbest meslek sahipleri
Oturum izninize halk hakları, politik veya insani nedenlerden almış iseniz kısıtlamalar mevcuttur. Bu konuda lütfen yabancılar şubenize danışınız.
1 Ocak 2005 tarihinden önce süresiz oturma izni veya süresiz oturma hakkını almış olanların ayrıca birşey yapmalarına gerek yoktur. Yeni pasaportunuz ile bunlar otomatik olarak yerleşim iznine çevrilir.