Informacje

Osoby kontaktowe Troisdorf - mężczyźni


Uchodźcy

Mianem uchodźców określa się ludzi, którzy musieli uciekać ze swojego kraju.
Musieli oni opuścić swój kraj ze względu na prześladowania lub ryzyko prześladowań z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do grupy społecznej lub z powodu swoich przekonań politycznych.
Aby zostać uznanym za uchodźcę w Niemczech, należy złożyć wniosek o azyl. Podmiotem odpowiedzialnym za postępowanie azylowe jest Urząd Federalny do Spraw Migracji i Uchodźców (BAMF) [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge].
W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców nie ma możliwości złożenia wniosku o azyl. Organem odpowiedzialnym jest w tym przypadku filia BAMF w Kolonii. Poprzez Rząd Okręgowy Arnsberg zostaną Państwo przydzieleni do miasta lub gminy, w której będą Państwo mieszkać.
Jeśli zostaną Państwo przydzieleni do miasta lub Gminy w Okręgu Rhein-Sieg i mają pytania na temat postępowania azylowego, zmiany miejsca zamieszkania lub łączenia rodzin, gdy chcą Państwo dobrowolnie wrócić do swojego kraju lub wyjechać do innego kraju, otrzymają Państwo pomoc u służb migracyjnych w diakonii oraz Caritas. Porad udzielają również działające w Okręgu Rhein-Sieg inicjatywy na rzecz uchodźców.