Naturalizacja

Naturalizacja odbywa się w Niemczech poprzez wręczenie dokumentu naturalizacji i wiąże się z uzyskaniem niemieckiego obywatelstwa.
Naturalizacja jest z reguły etapem kończącym integrację i dlatego jest powiązana z określonymi warunkami. Warunki dotyczące naturalizacji państwo niemieckie uregulowało prawnie i zapoznać się z nimi można w ustawie o obywatelstwie [Staatsangehörigkeitsgesetz].
Określenie, czy dana osoba w danym przypadku spełnia warunki dotyczące naturalizacji, może zostać sprawdzone i stwierdzone indywidualnie ze względu na różnego rodzaju indywidualne okoliczności życiowe, wyłącznie w drodze formalnego postępowania o nadanie obywatelstwa, prowadzonego przez odpowiedni urząd do spraw naturalizacji.
Procedura naturalizacyjna zostaje zainicjowana przez złożenie wniosku o naturalizację. Ze względu na konieczność zawarcia określonych informacji, wniosek ten ma formę formularza, który można otrzymać zarówno w administracji Państwa gminy zamieszkania, jak i w Urzędzie do Spraw Naturalizacji Administracji Okręgowej w Siegburg.
Jeśli Państwa miejscem zamieszkania byłby Troisdorf, prosimy o zwrócenie się w tej kwestii do Urzędu do Spraw Cudzoziemców Miasta Troisdorf [Ausländerbehörde der Stadt Troisdorf].
Bliższe informacje oraz wniosek o naturalizację znajdują się również na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców Okręgu Rhein-Sieg.