Pozwolenie na osiedlenie się

Od 1 stycznia 2005 pozwolenie na osiedlenie się jest jedynym nieograniczonym czasowo tytułem do pobytu na terenie Niemiec.
Warunkiem uzyskania takiego tytułu jest między innymi bardzo dobra integracja oraz sytuacja ekonomiczna.
Pozwolenie na osiedlenie się otrzymuje osoba, która
• od pięciu lat posiada pozwolenie na pobyt,
• może zapewnić sobie utrzymanie,
• przynajmniej 60 miesięcy płaci składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne (*1),
• w ciągu ostatnich trzech lat nie została skazana za przestępstwa (ponad 6miesięcy kary pozbawienia wolności lub 180 stawek dziennych grzywny),
• jako pracobiorca posiada pozwolenie na pracę,
• posiada inne pozwolenie, zezwalające na wykonywanie działalności zarobkowej,
• zna w stopniu dostatecznym język niemiecki,
• posiada podstawową wiedzę z zakresu porządku prawnego i społecznego oraz wiedzę o warunkach życia na terenie Republiki Federalnej Niemiec (*1),
• ma mieszkanie wystarczającej wielkości.
(*1) warunek nie musi zostać spełniony, jeżeli mieli Państwo pozwolenie na pobyt przed 1 stycznia 2005.

Inne warunki mają zastosowanie między innymi dla:
• małżonki, małżonka, partnerki i partnera życiowego Niemca
• osób uprawnionych do azylu i osób z nimi równouprawnionych
• dzieci i młodzieży wychowanych w Niemczech
• osób ciężko chorych i inwalidów
• osób wysoko wykwalifikowanych
• osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.
Jeśli pozwolenie na pobyt zostało udzielone z przyczyn związanych z prawami narodowymi, politycznymi lub humanitarnymi, istnieją ograniczenia. Prosimy o zasięgnięcie informacji w swoim Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.
Osoba posiadająca nieograniczone czasowo pozwolenie na pobyt sprzed 1 stycznia 2005 r. nie musi podejmować żadnych czynności. Zostanie ono automatycznie przekształcone w pozwolenie na osiedlenie się z chwilą wystawienia nowego paszportu.