Pobyty krótkoterminowe

Nawet, jeśli pobyt w Niemczech ma być krótki, konieczne jest – oprócz niektórych przypadków – uzyskanie wizy.
• Wiza odwiedzinowa
• Wiza biznesowa
Pobyt krótkoterminowy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W tym czasie zabronione jest podejmowanie działalności zarobkowej. Oczywiście podczas wizyty biznesowej na zlecenie firmy zagranicznej mogą Państwo wziąć udział w spotkaniu biznesowym.
Wizę otrzymają Państwo w przedstawicielstwie niemieckim (konsulat lub ambasada) za granicą. Informację, czy potrzebują Państwo wizy oraz co jest konieczne w celu jej uzyskania można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Spraw Zagranicznych – linki umieszczone po prawej stronie.
Wiza odwiedzinowa
Jeśli zapraszają Państwo gości z zagranicy, którzy muszą posiadać wizę odwiedzinową i nie posiadają odpowiedniej płynności finansowej, konieczne jest złożenie tak zwanego zobowiązania w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Należy tam między innymi złożyć oświadczenie, że poniosą Państwo wszystkie koszty, które mogą powstać podczas wizyty gościa, na przykład, gdy gość zachoruje a ubezpieczenie odmówi pokrycia kosztów leczenia.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami uzupełniającymi, znajdującymi się w bloku informacyjnym po prawej stronie.
Wiza biznesowa
W przypadku, gdy zapraszającym jest przedsiębiorca (np. w przypadku zaproszenia na negocjacje), możliwe jest złożenie oświadczenia o przejęciu kosztów na papierze firmowym, bez konieczności wypełniania formularza. W takim przypadku konieczne jest poświadczenie podpisu.
Wiza odwiedzinowa lub biznesowa zostaje udzielona jako „wiza Schengen”. Posiadając ważną wizę Schengen można podróżować swobodnie w państwach będących członkami porozumienia z Schengen (Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Islandii, Włochy, Luxemburg, Holandia, Norwegia, Austria, Portugalia, Szwecja, Hiszpania).