Osoby wysoko wykwalifikowane

Osobami wysoko wykwalifikowanymi są:
1. Naukowcy posiadający szczególną wiedzę fachową
2. Nauczyciele piastujący wysokie funkcje lub pracownicy naukowi piastujący wysokie funkcje
lub
3. Specjaliści i personel kierowniczy posiadający szczególne doświadczenie zawodowe, otrzymujący wynagrodzenie w wysokości stanowiącej granicę wymiaru składki ogólnego ubezpieczenia emerytalnego.
Zainteresowani cudzoziemcy muszą złożyć wniosek o wizę w niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym (ambasada lub konsulat) za granicą.