Łączenie rodzin

Związek małżeński i rodzina są w Niemczech objęte szczególną ochroną państwa (artykuł 6 ustawy zasadniczej).
Ma to zastosowanie również w przypadku prawa pobytu, na przykład, gdy chodzi o udzielenie i przedłużenie tytułów prawnych pobytu lub w przypadku łączenia rodzin.
Z prawa do łączenia rodzin mogą skorzystać:
• żona/partnerka życiowa oraz mąż/partner życiowy
• małoletnie, nie będące w związku małżeńskim dzieci
Inni członkowie rodziny (np. pełnoletnie dzieci, dziadkowie, rodzeństwo) mogą otrzymać w wyjątkowych przypadkach pozwolenie na pobyt, np. gdy istnieją ku temu szczególne przesłanki. Sprawdzenia i podjęcia decyzji w konkretnych przypadkach dokonuje Urząd do Spraw Cudzoziemców.
W celu łączenia rodzin muszą zostać spełnione określone warunki. Według jednego z tych warunków cudzoziemcy żyjący w Niemczech, do których chcą się sprowadzić członkowie rodziny, muszą mieć pozwolenie na osiedlenie się lub pozwolenie na pobyt, a ich mieszkanie musi być wystarczająco duże. Poza tym zapewnione muszą być środki na życie.
W ten sposób połączona rodzina musi również razem mieszkać, tylko w tym przypadku pozwolenie na pobyt może zostać przedłużone. Ma to zastosowanie również w stosunku do członków rodzin, którzy mają niezależne prawo pobytu.