Pozwolenie na pracę

Cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Niemczech, muszą uzyskać wystawiane przez urząd do spraw cudzoziemców pozwolenie na pracę. które można otrzymać po uzyskaniu pozwolenia na pobyt.
Nie ma przy tym znaczenia, czy są Państwo zatrudnieni, czy też prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą. Decydujące jest to, że Państwa zamiarem jest osiągnięcie dochodu, lub otrzymanie zapłaty za wykonywaną pracę (obowiązek zapłaty).
Agencja pracy nie wystawia żadnych zezwoleń na pracę. W określonych przypadkach zatrudnienia konieczne jest jednak wyrażenie przez Agencję opinii, którą związany jest urząd do spraw cudzoziemców.

W każdej wizie, każdym pozwoleniu na pobyt oraz każdym pozwoleniu na osiedlenie się określonej est, czy zezwala się na prowadzenie działalności gospodarczej oraz definiuje się typ działalności.
W przypadku niektórych pozwoleń na pobyt prowadzenie działalności gospodarczej jest z reguły dozwolone:
Dzieje się tak na przykład w przypadku posiadaczy
• pozwoleń na osiedlenie się oraz
• niektórych pozwoleń na pobyt w ramach łączenia rodzin
Dla innych pozwoleń na pobyt mają zastosowanie inne procedury. Bliższe informacje uzyskają Państwo we właściwym urzędzie do spraw cudzoziemców.
Dla obywateli państw UE, równouprawnionych z nimi orazczłonków ich rodzin- patrz obywatele UE.