Prawo pobytu

Każdy, kto przybywa do Niemiec musi posiadać uznany i ważny paszport lub dokument go zastępujący.
Dodatkowo potrzebny jest tytuł prawny uprawniający do pobytu, jak na przykład wiza, pozwolenie na pobyt lub pozwolenie na osiedlenie się.
Aby wjechać do RFN potrzebna jest z reguły wiza. W celu uzyskania wizy należy złożyć wniosek o jej wydanie w niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym za granicą (konsulat lub ambasada). Należy wówczas podać cel pobytu.
Ma to również zastosowanie w przypadku pobytów krótkoterminowych podczas podróży związanych z odwiedzinami lub spotkaniami biznesowymi. Tylko obywatele niektórych państw mogą przebywać w Niemczech podczas pobytów krótkoterminowych do 3 miesięcy bez tytułu prawnego uprawniającego do pobytu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Krótkie pobyty.
Po przybyciu i wprowadzeniu się na teren Okręgu Rhein-Sieg należyterminowo złożyć przed upływem terminu ważności wizy lub bezwizowego krótkiego pobytu wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt we właściwym dla Państwa Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.
Osoba ubiegająca się o tytuł prawny uprawniający do pobytu musi posiadać :
• uznany, ważny paszport lub dokument go zastępujący
• zapewnione utrzymanie, wraz z wystarczającą ochroną w zakresie ubezpieczenia chorobowego bez korzystania ze środków publicznych
• ustaloną tożsamość oraz obywatelstwo
Nie może dojść do zakłócenia lub zagrożenia interesów publicznych.
Inne warunki, które muszą zostać spełnione w indywidualnym przypadku, zależą od podanej przyczyny pobytu.
Właściwy dla Państwa Urząd do Spraw Cudzoziemców może udzielić informacji, czy i jaki tytuł prawny do pobytu mogą otrzymać Państwo lub członkowie Państwa rodziny. Dowiedzą się tam Państwo również, jakie konkretnie dokumenty są wymagane.