Pobyt

Prawo imigracyjne reguluje wszystkie kwestie związane z przyjazdem oraz pobytem w Niemczech.
Prawo imigracyjne kieruje imigracją i ogranicza ją, reguluje kwestie związane z przyjazdem oraz pobytem na terenie Republiki Federalnej Niemiec jak i kwestie związane z integracją obywateli Unii Europejskiej (UE) i cudzoziemców.
Prawo imigracyjne składa się z
• ustawy o swobodnym przepływie osób/UE (FreizügG/EU), która reguluje status prawny obywateli UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz członków ich rodzin
oraz
• ustawy o pobycie (AufenthG), w której znajdują się podstawy prawne dla wszystkich innych członków rodzin z zagranicy.
W stosunku do uchodźców zastosowanie ma ustawa o postępowaniu azylowym (AsylVfG); częściowo zastosowanie mają również postanowienia ustawy o pobycie.
Odpowiedzialnym za stosowanie ustawy o pobycie, ustawy o swobodnym przepływie osób oraz ustawy o postępowaniu azylowym w okręgu Rhein-Sieg jest Urząd do Spraw Cudzoziemców Okręgu Rhein-Sieg, mający swoją siedzibę w pomieszczeniach administracji okręgu.
Wyjątek: Dla obywateli zamieszkałych w Troisdorf, właściwy jest Urząd do Spraw Cudzoziemców Miasta Troisdorf.
Więcej informacji na temat ustawy o pobycie, obywateli UE, uchodźców oraz przyznawaniu obywatelstwa mozna znaleźć na następnym poziomie.