Samostalni djelatnici

Samostalno privređivanje
Imate li neku posebnu poslovnu ideju?
Privređivanje se u Saveznoj Republici Njemačkoj načelno može dozvoliti svim strankinjama i strancima sa dozvolom za boravak, kada su ispunjeni slijedeći preduvjeti:
• Postoji nadređen gospodarski interes ili jedna posebna regionalna potreba;
• od djelatnosti se očekuju pozitivni utjecaji na gospodarstvo i
• financiranje realizacije osigurano je kroz vlastiti kapital ili kroz obećanje dodjele kredita.

Za to se kod ureda za strance podnosi zahtjev na promjenu obaveze za dozvolu za boravak, u kojem se prethodno navedeni uvjeti opširno objašnjavaju odn. dokazuju. Formular za podnošenje zahtjeva naći ćete na desnoj strani.
Stranci koji žive u inozemstvu mogu preko nadležnog njemačkog inozemnog predstavništva podnijeti zahtjev za vizu, koji se potom prosljeđuje uredu za strance radi preispitivanja i odobrenja u čijem području podnositelj zahtjeva želi ubuduće stanovati (ne radi se o sjedištu poduzeća).
Ulazak u zemlje može uslijediti nakon odobrenja i dodjele vize. Potom se poduzima prijava kod prijavnog ureda općine prebivališta i podnosi se zahtjev za dozvolu za boravak kod ureda za strance.
Daljnje navode o samostalnom privređivanju možete vidjeti u tekstu § 21 zakona o boravku.