Visokokvalificirani

Visokokvalificirani su:
1. Znanstvenici i znanstvenice sa posebnim stručnim znanjima
2. Nastavno osoblje sa istaknutom funkcijom ili znanstveni suradnici i suradnice u istaknutoj funkciji
ili
3. Specijalisti ili rukovodeći namještenici sa posebnim radnim iskustvom, koji dobivaju plaću u visini granice odmjeravanja doprinosa za opće mirovinsko osiguranje.
Zainteresirani stranci i strankinje moraju podnijeti zahtjev za vizu u inozemstvu kod njemačkog inozemnog predstavništva (veleposlanstvo ili konzulat).