Naknadno doseljenje članova obitelji

Brak i obitelj su u Njemačkoj pod posebnom zaštitom države (članak 6 ustava).
To ima utjecaja i na pravo boravka, na primjer kada se radi o dodjeli ili produžavanju dozvola za boravak ili o naknadnom doseljenju članova obitelji.
Pravo na doseljenje imaju:
• supruga/životna partnerka i suprug/životni partner
• maloljetna, neudana djeca
Drugi članovi obitelji (npr. punoljetna djeca, djed i baka, braća i sestre) mogu samo u izuzetnim slučajevima dobiti dozvolu za boravak, npr. kada postoje izuzetni razlozi. To se od strane vlasti za strance u odnosu na slučaj individualno preispituje i odlučuje.
Za spajanje obitelji moraju biti ispunjeni određeni uvjeti. U to spada, da strani članovi obitelji koji žive u Njemačkoj, kod kojih se želite doseliti, posjeduju dozvolu za neograničeni boravak ili radnu dozvolu, te da je stan dovoljno velik. Pored toga bi troškovi uzdržavanja trebali biti osigurani.
Tako ujedinjena obitelj mora i zajedno stanovati, samo se onda može dodijeliti dozvola za boravak. To ne važi za članove obitelji koji su se naknadno doselili, koji imaju samostalno pravo boravka.