Boravak

Zakon o doseljavanju regulira sva pitanja, koja su vezana za ulazak u zemlju i boravk u Njemačkoj.

Zakon o doseljavanju regulira i ograničava doseljenje, regulira ulazak u zemlju i boravak na teritoriju Savezne Republike Njemačke i integraciju građanki i građana Evropske Unije (EU) kao i strankinja i stranaca.
Zakon o doseljenju se sastoji od
• Zakona o slobodnom kretanju/EU (FreizügG/EU), koji regulira pravni položaj građana i građanki Evropske Unije, država članica Evropskog gospodarskog prostora, Švicarske kao i za njihove članove obiteljii
• Zakona o boravku (AufenthG), u kojem ćete naći zakonske osnove za sve druge inozemne državljane.
Kod izbjeglica se primjenjuje Zakon o postupku azila (AsylVfG); djelomično važe i odredbe zakona o boravku.
Za provođenje Zakona o boravku, Zakona o slobodnom kretanju/EU i Zakona o postupku azila u Okrugu Rhein-Sieg nadležan je ured za strance Okruga Rhein-Sieg u prostorima okružne uprave.
Iznimka: Za građanke i građane, koji stanuju u Troisdorf-u, nadležan je ured za strance Grada Troisdorf.
Daljnje informacije o pravu boravka, o građankama i građanima Evropske Unije, o izbjeglicama, te o stjecanju državljanstva naći ćete na slijedećoj razini.